Utbrottet startade redan i början av året på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och spreds sedan vidare till andra sjukhus, som Nyköpings lasarett. Enligt Folkhälsomyndigheten beror spridningen på att smittade patienter flyttats mellan sjukhusen.

Utbrottet av VRE startade på Nyköpings lasarett i början av februari när en smittad patient flyttades dit från Huddinge. I våras meddelade Landstinget Sörmland att utbrottet var under kontroll, men de senaste veckorna har nya fall upptäckts.

VRE-utbrotten i Landstinget Sörmland är dock isolerat till Nyköpings lasarett. Slarv med hygien, dålig städning och överbeläggningar är några orsaker till smittspridningen.

– VRE är svårt att bli av med när det har fått fäste, säger divisionschefen Maria Söderkvist till Södermanlands Nyheter.

Sommaren innebär ett än mer ansträngt bemanningsläge än vanligt och större risk för överbeläggningar. Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Landstinget Sörmland, säger till Sveriges Radio att hon trots detta inte är oroad över fortsatt smittspridning.

– Vid överbeläggningar ökar risken för smitta. Det är svårare att följa rutiner, så är det. Samtidigt är överbeläggningar ett nödvändigt ont och man måste ta hand om de svårt sjuka patienter som kommer.

Under 2017 anmäldes 244 nya fall av VRE i Sverige, året dessförinnan var det 165 fall. Årsrapporten Swedres-Svarm som Folkhälsomyndigheten sammanställer varje år tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt, visar bland annat på problem med återkommande spridningar av tarmbakterien VRE på sjukhus.

– Att spridningen av VRE på sjukhus återkommer varje år visar att följsamheten till de förebyggande åtgärderna behöver öka. Det måste också finnas resurser för att arbeta långsiktigt med detta, säger läkaren och utredaren Olov Aspevall i ett pressmeddelande.

Läs också:

VRE sprids mellan sjukhus i landet

VRE-utbrott på Nyköpings lasarett