– Det är hoppfullt att vi har ett andra delbetänkande som lämnar förslag till ett nationellt uppdrag för primärvården, säger Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall till Läkartidningen. 

– Vi tycker också att det är jättebra att man pekar på en tydligare lagstiftning vad gäller fast läkarkontakt i primärvården och ökad tillgänglighet.

På fredagsmorgonen presenterade regeringens utredare Anna Nergårdh sitt andra delbetänkande i utredningen  »Samordnad utveckling för god och nära vård«. Bland förslagen finns att primärvården är öppen för brådskande behov klockan 07–22, en tydligare lag om fast läkarkontakt, att möjligheten till listningstak för vårdcentraler ses över, och att primärvården ska kunna erbjuda exempelvis fysioterapeut, arbetsterapeut, distriktssköterska och dietist.

– Förslagen är ett litet steg i rätt riktning. Men krisen är akut, det här borde ha kommit för några år sedan, säger Anders W Jonsson, läkare och sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

– Till exempel frågan med listningstak borde man ha löst ganska akut för det är ett mycket stort problem på ett antal väldigt framgångsrika, mindre vårdcentraler. Man borde också ta steget fullt ut och säga att det är listning på läkare som gäller så att man får det personliga ansvaret.

Han vill se »djärvare grepp« för att komma till rätta med bristen på primärvårdsläkare, där han sneglar mot Norge.

– Det vill säga att låta erfarna läkare, och även legitimerade läkare, etablera sig.

Även Camilla Waltersson Grönvall vill se fler åtgärder.

– En av de viktigaste frågorna, som jag också såg att Vårdförbundet lyfte under diskussionerna, är att det måste bli mer attraktivt att arbeta i den nära vården. 

Hon tycker att politiker och beslutfattare överlag bör markera vikten av primärvården, men även bör göra något åt arbetsmiljön och titta på lönefrågan.

Hur tycker du att den politiska enigheten är när det gäller Anna Nergårdhs förslag?

– Bara det faktum att en så otroligt låg andel resurser går till primärvården, 17 procent, är ju någonting som borde signalera till politikerna att vi måste kroka arm och klara av att göra en förändring.

– Utmaningarna är så stora och uppenbara att vi måste hitta en långsiktig, bred överenskommelse om hur vi hittar vidare härifrån. Och det har jag väldigt gott hopp om att vi faktiskt kommer att göra.

 

Läs även:

Förslag: De kan vara fast läkarkontakt i primärvården

Längre öppettider och fler allmänläkare föreslås

Grönt ljus för ny vårdgaranti

Anna Nergårdh: »Jag känner ett stort ansvar«

Första förslagen om framtidens sjukvård börjar ta form

Ny vårdagaranti lovar bedömning inom tre dagar

»Förslaget kommer sätta ytterligare press på primärvården«

Regeringen föreslår förstärkt, professionsneutral vårdgaranti