– Aprilsiffrorna var lite chockerande. Det känns inte bra. Nu jobbar vi med att hitta orsaker, säger Nina Fållbäck Svensson, sjukhusdirektör i Region Västernorrland.

På ett extrainsatt möte med hälso- och sjukvårdsnämnden diskuterades det ekonomiska läget. Specialistvårdens kostnader har ökat med 107 miljoner kronor  under perioden januari – april 2018 jämfört med samma period 2017.

Den största ökningen rör läkemedel och köpt regionvård. Men personalkostnaderna har också ökat, och då speciellt för fast anställda. Kostnaderna för hyrpersonal har däremot minskat något. Flera fördjupande analyser utifrån underskott, hyrpersonal, egen personal och produktion kommer nu att göras, uppger regionen.

Vad ska ni göra åt det förändrade prognosläget?

– Vi kommer troligen begära en tilläggsbudget för läkemedel. När det gäller regionvården har prislistan ändrats och sådana prisökningar är svåra för oss att påverka. Sedan fortsätter vi vårt arbete med att försöka få ned kostnaderna för hyrpersonal, säger Nina Fållbäck Svensson.

Flera personalsatsningar har införts för att behålla och utveckla den fast anställda personalen. En åtgärd är utglesad helgtjänstgöring, som innebär arbete två av fem helger, för medarbetare på vårdavdelningar. Enligt regionens beräkningar kommer satsningen på glesare helgtjänstgöring innebära att det behövs 112 fler tjänster inom den somatiska vården, vilket skulle kosta ungefär 60 miljoner kronor.

Specialistvården i regionen har i nuläget problem med att uppfylla vårdgarantin. Patienter får vänta längre än 90 dagar på ett första besök och operationsköerna är också långa. Många barn och ungdomar får också vänta längre än 30 dagar på ett första besök inom psykiatrin.