Nu har fackförbunden och arbetsgivarnas paraplyorganisationer kommit överens om ett förslag som har lämnats till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Det innebär en viss begränsning i strejkrätten: det ska bli olagligt med stridsåtgärder om syftet inte är att få till ett kollektivavtal. Enligt utredaren Erland Olausson innebär det att fackförbunden tydligt ska ha framfört sina krav genom förhandlingar med arbetsgivaren och vara beredda att teckna ett kollektivavtal innan medlemmarna tas ut i strejk.

Saco, där Läkarförbundet ingår, är nöjt med uppgörelsen.

– Ända sedan i vintras har vi kämpat för Sacoförbundens rätt att även fortsättningsvis få teckna kollektivavtal och företräda våra medlemmar. I dag har vi tagit ett stort kliv framåt, säger Göran Arrius i ett pressmeddelande.

Enligt Saco har en enhällig styrelse ställt sig bakom förslaget. I styrelsen sitter Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren med som ledamot.

– Det ska alltid vara möjligt för Sacoförbund att företräda sina medlemmar fullt ut på arbetsplatser. Den svenska modellen står fortsatt stark, säger Göran Arrius.

Anledningen till förslaget från parterna är den pågående Stridsåtgärdsutredningen. Utredningen skulle egentligen ha presenterat sitt förslag den 31 maj, men presentationen har skjutits upp till nästa vecka.

Bakgrunden till utredningen är den långvariga konflikten i Göteborgs hamn mellan arbetsgivaren APM Terminals, Hamnarbetarförbundet och Transportarbetarförbundet. Arbetsmarknadsministern har tidigare sagt att hon är beredd att inskränka strejkrätten för att lösa den segdragna hamnkonflikten.

Ett förslag till ändringar i medbestämmandelagen som utredningen väntas komma med har dock redan läckt ut. Det innebär att fredsplikten utökas och att möjligheten att kräva kollektivavtal begränsas om en arbetsgivare redan är bunden av ett annat kollektivavtal. Det skulle innebära att det blir svårare för enskilda fackförbund – som Läkarförbundet –  att få inflytande på en arbetsplats. Saco, som har medlemmar från flera olika fackliga organisationer, har riktat skarp kritik mot det läckta förslaget.

Det förslag som parterna i dag presenterade innebär däremot att fackförbund kan ta till stridsåtgärder som en yttersta åtgärd även när en arbetsgivare är bunden av ett annat kollektivavtal. Enligt Saco kommer det även att vara fortsatt möjligt för konkurrerande fackförbund att teckna kollektivavtal för sina medlemmar. Förslaget påverkar inte heller rätten att vidta sympatiåtgärder.

Parterna på svensk arbetsmarknad uppmanar nu regeringen att lägga ned den pågående utredningen om strejkrätten och i stället lägga fram parternas gemensamma förslag till riksdagen.

På en presskonferens kallade Ylva Johansson överenskommelsen »ett styrkebesked för den svenska modellen«. Hon sa även att hon anser att förslaget, som innebär förändringar i medbestämmandelagen, går att genomföra. På fredag ska arbetsmarknadsministern ta emot Stridsåtgärdsutredningens förslag men hon sa samtidigt att hon avser gå vidare med parternas förslag i stället. 

Förslaget har tagits fram av företrädare från Svenskt näringsliv, Transportföretagen, LO, TCO, Saco, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och Unionen.