Det är femte året i rad som Forska Sverige – en oberoende stiftelse – ger ut en lägesrapport om Sveriges satsningar på forskning, med fokus på medicinsk forskning.

I rapporten skriver Forska Sverige bland annat att antalet startade läkemedelsprövningar i Sverige halverades mellan 2004 och 2016 – från 218 till 109 stycken – vilket beskrivs som oroväckande eftersom det kan bidra till att färre får del av nya effektiva läkemedel.

I en kommentar till Läkartidningen påpekar dock företrädare för Kliniska studier Sverige, ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och landets sjukvårdsregioner, att statistiken bygger på den andel av läkemedelsprövningarna som startats i regi av LIF:s medlemsföretag – och alltså inte speglar det totala antalet startade läkemedelsprövningar under perioden.

Enligt Forska Sveriges rapport minskade också företagens investeringar i forskning och utveckling som andel av BNP i Sverige under 2001 till 2016, samtidigt som de ökade i många andra länder, till exempel Danmark.

När det gäller forskningskvalitet inom livsvetenskaper presterar visserligen Sverige generellt sett bra, enligt rapporten. Men andra länder har haft en starkare utveckling och Sverige ligger nu på sjunde plats av 16 jämförbara länder.