Det är i en pilotstudie som Folkhälsomyndigheten nu ska utvärdera modellen som togs fram under ett tidigare regeringsuppdrag. 

Bakgrunden till modellen är att det kan saknas ekonomiska incitament för läkemedelsbolag att tillhandahålla vissa viktiga antibiotika i Sverige, där problemen med antibiotikaresistenta bakterier är mindre än på många andra håll. Något som i sin tur kan äventyra effektiv behandling av vissa infektioner, enligt regeringen.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Vinnova och redovisas senast i slutet av december 2022.