– Vi ska ha en jämlik vård i hela landet. Då krävs bra uppföljning och goda möjligheter att identifiera omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

– Dessa uppdrag ska leda till att regeringen och landstingen får bättre beslutsunderlag, och utgör ett betydande steg i att skapa bättre förutsättningar för en mer kunskapsbaserad vård, fortsätter hon.

Myndigheterna ska inom uppdraget också ta fram fem till tio indikatorer som bedöms särskilt viktiga för jämlik vård.

Uppdraget, som ska slutredovisas senast den 31 mars 2019, ska genomföras i samråd med landstingen och regionerna, företrädare för kvalitetsregister, patientorganisationer, andra relevanta myndigheter samt Sveriges Kommuner och landsting, SKL.