Arbetet med att centralisera den högspecialiserade sjukvården har varit en mycket omdebatterad fråga den senaste tiden. Den 1 juli i år börjar lagen om en ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården att gälla, men flera kritiker har krävt att arbetet med centraliseringen ska stoppas.

Läkartidningen har bland annat rapporterat att företrädare för Svensk kirurgisk förening uttryckt invändningar mot den nya lagen och specifikt pekat på att konsekvenserna för akutsjukvården måste utredas innan den högspecialiserade vården centraliseras ytterligare.

En sådan utredning ser nu ut att bli verklighet, skriver Dagens Medicin.

Enligt tidningen kommer regeringen på torsdag, den 14 juni, ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera vilka konsekvenser processen med att koncentrera den högspecialiserade vården får för akutsjukvården.

– Det finns en oro ute i landet för hur sjukhusen påverkas, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till Dagens Medicin.

Nyligen samlades representanter för sju läkarföreningar i södra Sverige till en gemensam debattartikel där de pekade på riskerna med den pågående nivåstruktureringen av högspecialiserad vård. Enligt dem leder den till en neddragning av resurser till sjukvården i »periferin«:

»Först drabbas kirurgin, sedan akutsjukvården och sen förlossningen. Successivt kommer sjukvården på landsorten att utarmas«, skriver läkarna.

Läs mer:

Läkare i debatt om centralisering av vården: »En giftig spiral«

Svensk kirurgisk förening: Bromsa centraliseringen av den högspecialiserade vården

Trots kritiken: Fortsatt stöd för lag om högspecialiserad vård

Regeringen vill centralisera mer av vården

Ny modell föreslås ersätta rikssjukvården

Utredningen om den högspecialiserade vården: Ge Socialstyrelsen mer makt över den mest avancerade vården