Genom att sluta med läkarlegitimationer och specialitetsbevis i pappersform vill Socialstyrelsen minska risken för att olämpliga läkare – eller personer med förfalskade papper – får jobb i svensk sjukvård. Utan bevis i pappersform är tanken att arbetsgivaren i stället ska kontrollera att den som anställs har den kompetens som hen uppger i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

– Pappret talar bara om status på legitimationen den dag du får det. Det talar inte om ifall du har legitimation eller inte, men det talar registret om. Vi vill att arbetsgivaren ska kolla med registret om man har legitimation i stället för att lita på pappret som de ser, säger Åsa Wennberg, tillförordnad enhetschef på Socialstyrelsen.

I våras skickade Socialstyrelsen ut förslaget till berörda aktörer och fick in en hel del synpunkter från bland andra landstingen och Inspektionen för vård- och omsorg. En del har till exempel påpekat att det tar tid att få svar från registret i dagsläget, eftersom det inte finns någon möjlighet att göra egna slagningar för att kontrollera om någon har en läkarlegitimation eller inte. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har begärt att Socialstyrelsen gör en konsekvensanalys.

– Vi kommer att ta tag i det här igen till hösten och göra en ordentlig konsekvensanalys. Vi insåg att förslaget inte var tillräckligt tydligt, säger Åsa Wennberg.