Det är bland annat forskare vid Karolinska institutet som har tittat närmare på om en stressrelaterad diagnos – till exempel posttraumatiskt stressyndrom eller akut stressreaktion – ökar risken för att senare drabbas av en autoimmun sjukdom.

Och i studien som nu publiceras i JAMA kommer de alltså fram till att det tycks finnas en sådan koppling.

Enligt forskarna hade patienter som diagnostiserats med ett stressrelaterat tillstånd högre risk att drabbas av någon av 41 autoimmuna sjukdomar – till exempel reumatoid artrit, psoriasis eller Crohns sjukdom – under en tioårsperiod, jämfört med såväl syskon som matchade kontrollpersoner utan något stressrelaterat tillstånd.

Forskarna påpekar dock att den ökade risken var förhållandevis blygsam och att studien – som alltså är av observationstyp och därmed inte kan slå fast något orsakssamband – inte ger evidens för att ändra behandling eller uppföljning vid stressrelaterade tillstånd.

I studien jämförde forskarna data för drygt 106 000 patienter i Sverige som diagnostiserats med stressrelaterade tillstånd mellan 1981 och 2013, med mer än 126 000 av deras syskon samt mer än en miljon matchade kontrollpersoner.

Nu behövs ytterligare studier för att förstå vad som skulle kunna ligga bakom resultaten, enligt forskarna.