I ett kvalitetsindex med bland annat överlevnad efter bröstcancer, hjärtinfarkt och stroke, ligger Sverige i topp. I genomsnitt uppnår landet bäst resultat, med Norge och Finland på andra respektive tredje plats. Längst ned på listan kommer Portugal.

Sverige presterar bäst i indikatorer som vaccination mot mässling, samt potentiellt förlorade levnadsår. Sämst presterar Sverige i fråga om andel av befolkningen som har högt blodtryck.

SKL har gjort jämförelser tidigare, senast var 2015. I årets upplaga finns dock ett avsnitt om tillgänglighet med för första gången. Sverige kommer på en fjärdeplats när det gäller väntetider till sex vanliga operationer, däribland hjärtkirurgi och grå starr. Dock har SKL bara haft data att jämföra Sverige med nio andra länder. Först kommer Nederländerna, följt av Danmark och Italien. Här kommer Norge sist. 

Det skiljer dock åt mellan olika ingrepp i faktiska väntetider. Nederländerna är snabbast på grå starr med drygt 37 dagar, med en väntetid på 57 dagar i Sverige och 117 dagar i Norge. I Danmark får patienter i genomsnitt vänta knappt 20 dagar på hjärtkirurgi, i Sverige 26 och i Norge 68.

Länderna som SKL jämfört Sverige med är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Kanada, Norge och USA. Data kommer från OECD, EU och WHO.

Hela rapporten finns på SKL:s webbplats.

 

Läs även:

Bottenbetyg för svensk sjukvård

Vården är fortfarande ojämlik