»Det är kul att se att påverkansarbete kan göra skillnad när det, som i det här fallet, har det funnits en otydlighet mellan politikerna och sjukhusledningen«, säger Gustav Denstedt.

Region Uppsala har tidigare haft 30 AT-platser, fördelade mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Lasarettet i Enköping. Förra året beslutade region­styrelsen att antalet skulle utökas med tio platser – alltså totalt 40 AT-tjänster per år.

I samband med pilotprojektet för att få en schyst rekrytering märkte Sylf att det inte hade blivit så. Gustav Denstedt och Eirik Engel, bägge ST-läkare i allmänmedicin och ledamöter i Sylf Uppsalas styrelse, började nysta i varför. De upptäckte att kommunikationen mellan sjukhusledningen och de ansvariga politikerna hade brustit.

– Jag reagerade på att fler platser inte utlysts och ringde direkt till politikerna. De blev lite förvånade, och menade att de beslutat och budgeterat för 40 platser. Men det hade inte sjukhusledningen uppfattat, säger Gustav Denstedt och fortsätter:

– Efter en del påverkansarbete från oss i Sylf, många mejl och samtal till alla parter, lossnade det och platserna ökades från 30 till 40. Hade vi inte legat på är vår bedömning att det inte hade hänt särskilt mycket.

Men Sylf Uppsala är inte nöjda med antalet AT-platser och kommer fortsätta arbeta för fler.

– Vi har cirka hundra oleggade underläkare som arbetar i regionen just nu. Med tanken på att vi är Sveriges fjärde största stad med ett universitetssjukhus anser vi att vi borde ha minst 50 AT-platser, säger Eirik Engel.

– Egentligen ska ju AT ligga direkt efter läkarutbildningen. Där vill vi ligga på och pressa regionerna att införa fler platser, inflikar Gustav Denstedt.

Läs också:

Sylf får stöd för schyst AT-rekrytering