Landstinget har förändrat regelverket för läkares ersättning för jour och beredskap, ett beslut som framför allt påverkar läkare i Lycksele och Skellefteå.

I Umeå, där majoriteten av läkarna arbetar, har läkarnas jourkomp sedan många år reglerats av ett lokalt avtal som innebär att de inte får spara mer än 100 timmar eller tre månader. Allt som överstiger det betalas ut i pengar i stället för i ledighet.

I Lycksele och Skellefteå har läkarna däremot kunnat spara hur många timmar som helst. Men nu vill landstinget sätta stopp för det. Det lokala jouravtalet i Umeå har sagts upp och landstinget har tagit fram ett nytt landstingsgemensamt regelverk som sätter ett tak för hur många timmar läkarna får spara. Det börjar gälla första oktober.

– Jag är särskilt orolig med tanke på den brist på erfarna bakjourer på tunga jourlinjer vi redan har i Lycksele och Skellefteå. Om folk inte längre får spara och ha lika mycket jourkomp, vad händer då? frågar Cecilia Nordenson som är ordförande i läkarföreningen i Västerbotten.

Förändringen riskerar enligt henne att förvärra bemanningsproblemen i Skellefteå och Lycksele, genom att läkare säger upp sig. Många seniora läkare har redan mer än 700 timmar sparade, och kommer få ut all jourkomp som de jobbar in från oktober i pengar.

Cecilia Nordenson påminner om att läkarna i Lycksele och Skellefteå går väldigt slitsamma jourer. Att då ha möjligheten att spara intjänade jourtimmar på hög för att till exempel kunna gå ned i tid de sista åren före pensionen eller förlänga en föräldraledighet, är extra viktigt.

– Det är väldigt värdefullt att kunna spara jourkomp. Vi måste hitta en lösning som fungerar för bägge parter. Men jag upplever tyvärr väldigt liten förändringsvilja från arbetsgivaren, säger Cecilia Nordenson, som har begärt tvisteförhandling eftersom arbetsgivaren inte har MBL-förhandlat den planerade förändringen.

– Vi har inte informerats i förväg. Formellt ska en sådan här omfattande förändring för våra medlemmar MBL-förhandlas. Att de inte gjorde det innan de gick ut med det nya regelverket är brott mot lag och avtal och vi har rätt till skadestånd, säger Cecilia Nordenson.

Daniel Strömberg, förhandlingschef i landstinget, bekräftar att han har mottagit en tvisteframställan, men vill inte kommentera den innan förhandlingen med läkarföreningen är avslutad.

Enligt honom är den främsta anledningen till förändringen att landstinget vill ha ett regelverk som omfattar samtliga läkare.

– Det har sett olika ut i Umeå och Skellefteå och Lycksele och det är en olikhet som vi som arbetsgivare gärna vill hantera.

Det nya avtalet är dock inte helt enhetligt för de tre sjukhusen. I Umeå höjs taket från 100 till 200 timmar, men i Lycksele och Skellefteå tillåts läkarna spara 700 timmar.

– Det har vi gjort med anledning av bemanningssituationen i Lycksele och Skellefteå, säger Daniel Strömberg.

Enligt läkarföreningen är konstruktionen tillfällig, men Daniel Strömberg hävdar att landstinget inte har några planer på att sänka taket för Lycksele och Skellefteå till 200 timmar.

Han påpekar att det inte är ovanligt att ha en begränsning för intjänad jourkomp.

– Det är inte unikt med regler som begränsar sparande för läkare. Det är snarare vi som varit unika när vi inte har haft ett tak för alla läkare tidigare.

En annan orsak till förändringen är att revisorerna under flera år påtalat problemen med att tillåta ett obegränsat sparande av jourkomp, eftersom det gör det svårt för landstinget att ha kontroll på kostnaderna. Cecilia Nordenson håller med om att det inte är bra med en stor kompskuld, men hon tycker inte att en begränsning är rätt lösning.

– Vi tycker att man angriper problemet i fel ände. Fixa bemanningen så man kan ta ut sin jourkomp, då kommer även kompberget att kunna betas av.

 

Tvisteförhandling

Om någon av parterna är oense med den andra om innebörden av ett kollektivavtal eller en lag, kan man kalla till tvisteförhandling. Om den lokala förhandlingen strandar, kan tvisten tas vidare till central förhandling. Misslyckas även den kan frågan prövas i domstol, som är sista instans.