Så kallad CAR-T-cellsterapi är ett hett fält när det gäller immunterapi mot cancer. Behandlingen innebär att T-celler – oftast patientens egna – tas ut och modifieras genetiskt för att bli effektivare på att hitta och döda tumörceller, innan de återförs till patienten.

Och nu rekommenderar alltså EMA godkännande för två olika CAR-T–cellsterapier på ett bräde.

Det handlar om Kymriah (tisagenlecleucel) som rekommenderas godkännande för behandling hos barn och unga med svårbehandlad akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp samt hos vuxna med vissa svårbehandlade former av diffust storcelligt B-cellslymfom.

Dessutom rekommenderas Yescarta (axicabtagen ciloleucel) godkännande för behandling hos vuxna med vissa svårbehandlade former av diffust storcelligt B-cellslymfom respektive primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom.

CAR-T–cellsterapi har i studier visat på positiva effekter hos patienter med svåra former av blodcancer. Men det finns också en risk för mycket allvarliga biverkningar. Patienten kan till exempel drabbas av så kallat cytokine release syndrome, eller CRS – en immunologisk kaskadreaktion som kan vara livshotande­.

Innan läkemedlen kan börja säljas måste EU-kommissionen formellt klubba igenom det hela.