Som ett led i att nå WHO:s mål att eliminera hepatit C till år 2030 ska Folkhälsomyndigheten nu alltså titta närmare på hur arbetet med att behandla, förebygga och förhindra smittspridning kan bli bättre.

På senare år har nya effektiva läkemedel revolutionerat behandlingen vid hepatit C och sedan årsskiftet ingår också läkemedel mot sjukdomen i högkostnadsskyddet för alla patientgrupper.

Samtidigt finns svårigheter att nå ut med behandling – och ett mörkertal när det gäller antalet smittade, konstaterar regeringen.

I uppdraget, som ska genomföras i dialog med Smittskyddsläkarföreningen och Sveriges Kommuner och landsting, ingår bland annat att titta på lämpliga metoder för screening och upptäckt av smittade. 

Folkhälsomyndigheten ska också komma fram till hur landsting och regioner i större utsträckning kan erbjuda provtagning och behandling inom exempelvis sprututbytesverksamheter, kriminalvården och psykiatrin.

När »det är lämpligt« ska det underlag som Folkhälsomyndigheten tar fram också omfatta insatser mot hepatit B.

Senast den 1 juni nästa år ska uppdraget redovisas.