En av många varianter på kroppsburen kamera med display, här buren av en anställd vid det tyska järnvägsbolaget Deutsche Bahn. Foto: Freiheitsfoo/Wikimedia Commons (BY-SA 4.0)

– Vi har tagit intryck av Alliansen i Stockholms läns landsting, där man arbetat framgångsrikt med olika kameralösningar. Sedan kroppskameror infördes på St Görans sjukhus i Stockholm har incidenter med hot och våld minskat, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition, i ett pressmeddelande inför beslutet.

Sjukvårdspersonal som bär kameran ska kunna slå på den i en möjligt hotfull situation. Kameran har också en display som visar den hotfulla personen inspelningen. Tanken är att det ska finnas bevis om något inträffar, men också att kameran ska stävja hot och våld från första början.

På torsdagen röstade regionstyrelsen om Alliansens förslag. Förslaget gick igenom med Sverigedemokraternas hjälp, rapporterar Sveriges Radio Kristianstad. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot.

– Säkerheten på våra sjukhus är viktig. Vi tycker däremot inte att det är rätt väg med kroppskameror, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) till radiokanalen.