Vårdplatsbristen innebär svåra dilemman för läkarna. 61 procent av läkarna som svarat på enkäten uppger att bristen på vårdplatser har en stor eller mycket stor negativ inverkan på deras arbete. 71 procent har under det senaste året skickat hem patienter som borde ha lagts in och 82 procent har skrivit ut patienter för tidigt på grund av vårdplatsbrist.

– En katastrofal utveckling. Många vittnar om tuffa prioriteringar där den som är mest sjuk får den sista sängen medan resten inte ges den vård de borde få. Man tvingas chansa vilket riskerar att det uppstår komplikationer. Vi får också övertala anhöriga att ställa upp, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till Svenska Dagbladet.

Hon påpekar att det är läkare som har det medicinska ansvaret, och berättar att många läkare har gått ner i arbetstid för att orka med den etiska pressen och att sjuktalen bland unga kvinnliga läkare ökar kraftigt.

Heidi Stensmyren vill att Socialstyrelsen tydligt slår fast vem som har ansvar för patienter som far illa i vården i sina föreskrifter och vill att en särskild uppföljning görs för att ta reda på vad som händer med patienter som skickas hem mot läkarens medicinska bedömning.

– Det finns en mellannivå av verksamhetschefer och sjukhusdirektörer som måste ta konsekvenserna och det fulla ansvaret. Läkare på golvet har det medicinska ansvaret, men de kan inte ensamma stå till svars om något allvarligt inträffar när de inte kunnat påverka utbudet av vårdplatser och den långsiktiga planeringen. Ofta har läkarna slagit larm när det är chefer högre upp i organisationen som inte skött sitt uppdrag, säger hon till Svenska Dagbladet.

Läs också:

Väntetider och överbeläggningar växande problem i svensk vård

OECD:s senaste rapport: Fortsatt färre vårdplatser i Sverige

Fler sommaröverbeläggningar jämfört med i fjol

Sommaren värst i Sörmland

Strid om vårdplatser på Gotland

SKL: Oftast bättre att överbelägga

Resultat från enkäten

61 procent av de svarande anser att vårdplatsbristen har en stor eller mycket stor negativ inverkan på deras arbete (1 766 svarande).

71 procent av de svarande har det senaste året, på grund av vårdplatsbrist, skickat hem patienter som borde lagts in (drygt 1 200 svarande).

82 procent av de svarande har det senaste året, på grund av vårdplatsbrist, skrivit ut patienter för tidigt (drygt 1 200 svarande).

84 procent av de svarande har det senaste året, på grund av vårdplatsbrist, lagt in patienter på annan avdelning/utlokaliserat (drygt 1 200 svarande).

63 procent av de svarande har det senaste året, på grund av vårdplatsbrist, låtit patienter vårdas utan vårdplats/överbeläggning (drygt 1 200 svarande).

Källa: Sveriges läkarförbund