Läkaren arbetade tidigare i Stockholms läns landsting och dömdes 2016 till villkorlig dom för dataintrång och försök till dataintrång, i vad som har beskrivits som ett av de största dataintrångsärendena hittills.

Läkaren har olovligen tittat i 392 journaler och sammanlagt gjort sig skyldig till 600–700 dataintrång under åren 2011–2015. Läkaren dömdes, förutom den villkorliga domen, till att betala ett skadestånd på drygt 600 000 kronor till de drabbade. Läkaren har erkänt att hen läst journalerna, men hävdar att det skett utifrån ett medicinskt och akademiskt intresse.

Domen överklagades till högre instans. Åklagaren hävdade att en del av dataintrången skulle betraktas som grova och yrkade på en straffskärpning, men fick inte stöd av hovrätten. I stället har den tidigare villkorliga domen nu fastställts.

Både hovrätten och tingsrätten beskriver visserligen att tillvägagångssätten som läkaren har använt sig av i viss mån är förslagna. Läkaren har bland annat använt en tidigare kollegas namn och lösenord och angett att hen har haft samtycke att titta på de enskilda patientuppgifterna. Läkaren har också skrivit ut en del handlingar, vilket enligt domstolen utgör en försvårande omständighet eftersom det innebär en ökad risk för att de känsliga uppgifterna ska spridas vidare. Men trots detta anser hovrätten inte att brotten är så pass grova att läkaren bör dömas till fängelse i ett år. Man har även tagit hänsyn till att läkaren har sagts upp från sin anställning.

I veckan har Region Gävleborg polisanmält en läkare på grund av misstanke om olaga dataintrång. Läkaren i Region Gävleborg ska ha läst en journal utan att vara delaktig i patientens vård.

– Region Gävleborg ser mycket allvarligt på dataintrång. Både medarbetare och patienter ska känna sig trygga med reglerna kring journalhantering. Det handlar om integritet och säkerhet för patienterna, och trygghet för medarbetarna, säger Roger O Nilsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Läs också:

Åtalas för intrång i journaler

Dataintrångsläkare anmäld till IVO