Det var sjukhusets källarplan, kulvertsystemen, som fylldes med vatten vid 14-tiden under söndagen. Enligt uppgift ska två rörledningar ha gått sönder av den hårda belastningen. Värst drabbades sterilcentralen. Där steriliseras alla verktyg och operationsgods som används för olika operationer.

– Den steriltekniska avdelningen fungerar inte sedan i går. Vi jobbar för fullt med att få i gång den. Men vi vet faktiskt inte hur länge den behöver vara avstängd, säger chefsläkare Mikael Köhler vid Akademiska sjukhuset.

Måndagens operationer kommer dock inte att påverkas eftersom materialet som behövs till dem hade tagits till operationssalarna innan regnet kom. 

–  Vattnet är borta och all teknisk utrustning är testad och fungerar. Men lokalerna är fortfarande inte sanerade och det är hög fuktighet i dem. Vi kan sterilisera verktyg men inte förpacka dem, säger Mikael Köhler.

Under måndagen höll den regionala krisledningsgruppen ett möte. För att se till att de kommande dagarnas operationer ska kunna genomföras har sjukhuset vänt sig till Enköpings lasarett och Västmanlands sjukhus i Västerås för att få hjälp att sterilisera det material som behövs.

– Vi har ett samarbete med Enköping redan och håller på att planera för att få fortsatt hjälp. De närmaste två dygnen kommer vi att köra kvällar och nätter med utrustning och extra personal. Allt tyder på att operationsverksamheten kommer att kunna utföras som planerat.

Under natten till söndag drabbades även S:t Görans sjukhus i Stockholm av problem på grund av regnet. Två av de fyra akutrummen på akutmottagningen fick stängas tillfälligt efter en vattenläcka. Akutmottagningen var öppen men kunde inte ta emot flera högprioriterade ambulanser samtidigt.