Den nu smittade personen – ett barn – uppges ha besökt Närakut Danderyd den 14 och 17 juli samt akutmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna den 18 juli.

En rutinmässig smittspårning har inletts i samarbete med Smittskydd Stockholm.

– Det innebär att personal från vården ringer upp och skickar brev till personer som befunnit sig i samma väntrum som den mässlingssmittade. säger Maria Rotzén Östlund, ställföreträdande smittskyddsläkare i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Det nya fallet inträffar bara någon vecka efter att en person som besökt såväl akutmottagningen vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset som två öppenvårdsmottagningar visat sig bära på mässling. Om det finns något samband mellan de två fallen framgår inte.

De som blivit exponerade för smitta kommer att erbjudas behandling i form av förebyggande vaccination eller immunglobulin.

Den som misstänker sig ha blivit smittad av mässling rekommenderas att ringa 1177 eller sin vårdmottagning, inte minst för att på så sätt kunna slussas direkt in i ett undersökningsrum utan att behöva vänta i ett väntrum. På så sätt kan smittspridning undvikas, skriver Stockholms läns landsting i pressmeddelandet.

Läs också:

Nytt mässlingsfall på Södersjukhuset

Nya mässlingsfall bekräftade i Stockholm och Borås

Mässling upptäckt på Södersjukhuset

Virolog om mässlingsutbrottet: »De unga förstår nog inte«

Västra Götaland erbjuder gratis mässlingsvaccinering

Sahlgrenska universitetssjukhuset avråder från onödiga sjukhusbesök

Finsk vårdpersonal måste vaccineras

Ovaccinerade kan nekas jobb i sjukvården

Sahlgrenska undersöker anställdas immunitet efter mässlingsutbrottet