Antibiotikaförsäljningen i riket var den senaste 12-månadersperioden (1 juli 2017 – 30 juni 2018) nere på närmare 300 recept per 1000 invånare. Det är 3,5 procent lägre än föregående år. Och om man bara tittar på det andra kvartalet båda åren är minskningen 3,9 procent, enligt Folkhälsomyndighetens rapport Antibiotikastatistik – kvartalsrapport 2, 2018

Minskningen gäller alla åldersgrupper men är störst bland barn och ungdomar.

Geografiskt var försäljningen högst på Gotland och lägst i Västerbotten.

Försäljningen av antibiotika mot luftvägsinfektioner minskade med 6,7 procent under andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året, medan försäljningen av antibiotika som används vid hud- och mjukdelsinfektioner ökade något.