EMA bekräftar säkerhetskommittén PRAC:s tidigare rekommendation som innebär att Xofigo (radium-223-diklorid) bara ges till patienter som har haft två tidigare behandlingar för prostatacancer med spridning till skelettet eller som inte kan få andra behandlingar.

Behandling med Xofigo är associerat med en ökad risk för frakturer och en möjlig ökad risk för dödsfall, enligt en studie. Hos patienter med hög grundrisk för frakturer ska nyttan av behandlingen noggrant övervägas, enligt Läkemedelsverket. Studien visade att patienter som fick Xofigo i kombination med Zytiga (abirateronacetat) och prednison/prednisolon verkade löpa en ökad risk att dö tidigare samt oftare fick benbrott än de patienter som enbart fick Zytiga och prednison/prednisolon.

I och med detta har Läkemedelsverket lagt ut ny information om vad som gäller till vårdpersonal och patienter.