Det finns en utmaning i att skapa en lärandemiljö för studenter som ska in i primärvården, konstaterade panelen i Sveriges läkarförbund students seminarium.

– Vi måste stärka grunden i akademin i primärvården. Den kan inte bara finnas på sjukhusen, det måste finnas en kritisk massa i den miljö man ska utbilda sig i, sa Emma Spak, samordnare av nära vård inom Sveriges Kommuner och landsting.

Stefan Lindgren, till alldeles nyligen ordförande i Svenska läkaresällskapet, framhöll att lärosätena har ett stort ansvar. André Hermansson, ordförande i Sveriges läkarförbund student, lyfte också landstingens ansvar, men tyckte ändå att det någonstans var otydligt vem som ansvarade för vad.

Han sammanfattade också dagens diskussion med en uppmaning att verkligen ta tag i frågan.

– Vi måste gemensamt växla upp för att få en genomtänkt utbildning i primärvården.

Lite senare samma dag höll Distriktsläkarföreningen ett seminarium om unga läkares tankar om primärvården. Seminariet tog sitt avstamp i den höga arbetsbelastningen. 

– Min käpphäst sedan några år tillbaka har varit att det måste få vara roligt att jobba. Det kommer av olika anledningar, men mycket av arbetsbelastningen: att jag har känt mig otillräcklig, berättade Susanna Althini, nybliven specialist i allmänmedicin på Gotland.

Det var hon som fick representera de unga läkarna i seminariets panel. I denna fanns även bland andra socialminister Annika Strandhäll (S) som lyfte Anna Nergårdhs utredning om framtidens sjukvård i Sverige och den betydelse vårdens framtida struktur kommer att få för Susanna Althini och hennes kollegor.

– Den kommer att vara helt avgörande för hur vi kommer att klara utmaningarna i hälso- och sjukvården framöver. Vi vet att vi behöver få ut fler allmänläkare. De exakta detaljerna i Anna Nergårdhs förslag håller vi på att titta på, sa socialministern som framhöll att kompetensförsörjning är en nyckel för att göra arbetsmiljön bättre.

Anders Henriksson (S), första vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting, såg dock ljust på framtiden.

– Vi har jättemånga utmaningar framför oss, men det är en oerhört spännande tid vi går in i. Det är mycket fokus på nära vård, vi pratar om hela digitaliseringens kraft, och vi pratar om möjligheten att kompetensväxla med »task shifting«. Möjligheten att skapa en god framtid är bättre än vad den varit på väldigt länge.

Överlag var panelen, som också bestod av den statliga utredaren Göran Stiernstedt och Distriktläkarföreningens ordförande Marina Tuutma, enig om vilka problem som finns inom primärvården och som därmed kan medföra svårigheter att rekrytera läkare.

Marina Tuutma hoppas på enighet inom politiken.

– Det krävs blocköverskridande överenskommelser. Ni måste hitta det som är gemensamt och sluta kritisera varandra, sa hon och vände sig mot Annika Strandhäll.

Efter seminariet kände Susanna Althini en försiktig optimism.

– Jag känner att det finns en vilja i alla fall, och en förståelse för våra bekymmer med att räcka till, säger hon till Läkartidningen.

– Sedan vet jag inte om jag fick några konkreta svar. Det är svårt att säga, för det är komplicerat att driva en stor förändring. Men jag uppfattade det som att jag fick gehör för att det är viktigt att vi (i professionen) är med och leder utvecklingsarbetet i primärvården.