– Vi ska främja organdonation inom sjukvården. Det här måste bli jättetydligt, det är ett uppdrag vi ska sköta lika grannlaga som vi sköter trauma eller stroke, sa Kristina Hambraeus Jonzon, donationsansvarig läkare för Storstockholm och Gotland.

Hon var en av den sju personer starka panelen i seminariet om organdonation som Svensk transplantationsförening, Njurförbundet och Sjukhusläkarna arrangerade på torsdagen.

En del av debatten kring organdonation handlar om anhörigas vetorätt när personens vilja är okänd. Det är en särskilt het potatis i de fall där den tillfrågade anhöriga egentligen inte står den eventuella donatorn speciellt nära.

– Jag tror inte att det är okomplicerat att avskaffa vetorätten, sa Stefan Ström, donationsansvarig läkare i Region Västmanland.

– Det finns en risk att det i Expressen dyker upp resonemang som att »de körde över oss i sjukvården«. Och vi får inte riskera att den här känsliga verksamheten äventyras av några enskilda fall där man har pressat för långt, sa han och tillade också att det vanligen inte är svårt att hitta de relevanta närstående personerna.

I panelen fanns också Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och opinionsbildare som gästat Almedalen tidigare. Hon fick balansera den möjligt pragmatiska hållningen från professionen.

– Det är naturligtvis viktigt med lagar och regleringar. Men de är inte allena saliggörande. Jag tror att både allmänheten och personalen behöver få tillfälle och redskap att också tala det etiska språket i det här. Annars kommer vi inte ifrån tillitsbristen till vården.

Angående tilliten till vården refererar hon till att Karolinska universitetssjukhuset förra sommaren hade så långa cancerköer att operation dröjt för länge i några fall och att sjukhuset trots situationen ska ha tackat nej till hjälp.

– Jag tror att det har underminerat förtroendet, att människor har sagt »om prestigen går före människors hälsa, hur kan jag vara säker på att de inte låter mig dö för att de vill komma åt mina organ?« Jag tror vi måste jobba på tilliten i de här frågorna.

Att vårda patienter för andra syften än just den enskildes är en av de frågor som regeringens utredare Sten Hechscher ska ta sig an i den pågående donationsutredningen. Överlag finns en del lagmässiga knutar när det gäller donation.

– Vi hoppas väldigt mycket på att man ska reda ut de juridiska begreppen, sa Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet.

– Vi vet att donationsviljan i Sverige är väldigt hög. Men vi är inte bra på organdonation. Man måste skapa förutsättningar för att den som vill donera organ ska få förutsättningar att göra det.