– Nej, vi har inte överklagat den upphandling som är genomförd. Vi har inte funnit några juridiska eller sakliga skäl för att göra det, säger Jan-Åke Zetterström, chef på Ersta sjukhus, till Läkartidningen.

Det var i juni som Stockholms läns landsting meddelade att Ersta psykiatriska klinik inte får något nytt avtal. Och att det i stället blir Capio Hjärnhälsan AB som får uppdraget som leverantör av psykiatrisk öppen och sluten specialistsjukvård från och med januari 2019 och fyra år framåt. Ett uppdrag där det också ingår ett särskilt ansvar för patienter som arbetar inom vården.  

Nu – när tiden för att begära överprövning hos Förvaltningsrätten har gått ut – står det alltså klart att Ersta sjukhus inte överklagar.

– Vi har ju redan från början tyckt att man har upphandlat fel. Vi har föreslagit att bredda målgruppen, det vill säga omfatta alla kontaktyrken – inte bara vård- och omsorgspersonal, säger Jan-Åke Zetterström och fortsätter: 

–  Men nu bestämde man sig för att inte upphandla det utan en allmänpsykiatrisk enhet. Utifrån att man har valt att upphandla på det sättet så ser inte vi att några formella eller sakliga fel är begångna.

Vad händer under tiden fram till årsskiftet?

– Vi har ju ett avtal fram till årsskiftet. Vi avser att fram till dess driva psykiatrin vidare och hoppas att vår personal vill fortsätta jobba hos oss och att de patienter som går hos oss fortsätter att göra det. I den mån vi kan ta emot nya patienter kommer vi också att göra det, säger Jan-Åke Zetterström. 

– Sedan blir det ett övertagande och hur det ska gå till får ju den nya leverantören svara på. Men vi ska göra vårt bästa för våra patienter ända fram till att avtalet upphör, fortsätter han.

Läs tidigare artiklar:

Ersta psykiatriska klinik förlorar uppdrag för vårdpersonal

Nu tvärvänder alliansen i Stockholm

Upprop för Ersta psykiatriska klinik

Psykiatrisk vård riktad till vårdpersonal hotad

Striden om Ersta sjukhus: »Stela regelverk får inte skjuta Ersta i sank«

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter