Panelen från vänster: Peter Carpelan (M), personallandstingsråd Stockholms läns landsting, Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting, Johan Styrud, ordförande Stockholms läkarförening, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Foto: Joakim Andersson

– Vi har skruvat på vårt arbetssätt i kanske 50 år för att få bättre produktivitet, använda våra operationssalar bättre och få ett bättre flöde. I det arbetet är det viktigt att man tar sig an många aspekter, som säkerheten för patienterna, arbetsmiljön och möjligheten till utbildning och fortbildning. Det måste belysas innan man ändrar vårt arbetssätt och vi upplever inte att den diskussionen har förts. Man har inte tagit fram fakta, sa Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening och en av paneldeltagarna.

Enligt Peter Carpelan (M), personallandstingsråd i Stockholms läns landsting, är syftet med utökad schemaläggning bland annat att det ska främja teamarbete, öka läkarkontinuiteten och förbättra arbetsmiljön.

– Vi har tagit avstamp i Göran Stiernstedts utredning, det vill säga att man måste behovsanpassa verksamheterna och tiderna på ett helt annat sätt för att möta patienternas och verksamheternas behov, sa han.

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, konstaterade att avtalsfrågor normalt sett är en fråga för parterna, men att sjukvården också är politiskt styrd. I det här fallet har beslutet om schemaläggning fattats på politisk nivå, vilket har lett till att frågan diskuterats öppet i medierna.

Hon framhöll dessutom vinsterna med det befintliga jouravtalet.

– Vi vet att det jouravtalet är ett av de mest flexibla på arbetsmarknaden. Det är också ett avtal som ger väldigt många arbetade timmar. Läkarna är den kategori inom landstingskommunal sektor som har flest arbetade timmar. Då är det svårt med logiken kring varför man ska ta bort det, sa hon.

Peter Carpelan var noga med att påpeka att frågan om utökad schemaläggning för läkare ska skötas lokalt av verksamheterna och inte uppifrån, av landstinget.

– Vi har hela tiden sagt, och det ligger i landstingsfullmäktiges beslut, att det är verksamheternas och patienternas behov som ska styra. Det här en känslig fråga i många avseenden, och det känns en smula upprört, men vi har inte tagit ett beslut som säger »alla ska göra så här«. Detta handlar om verksamheternas och patienternas behov, men kanske inte i första hand läkarnas behov.

– Jag är ute väldigt mycket på våra sjukhus och där säger sjuksköterskorna att de tycker att det här är en lysande idé, fortsatte han.

Johan Styrud tog i sin tur upp exempel på vad schemaläggningen har fått för konsekvenser.

– På Södersjukhuset, som gått i bräschen för det här, har 35–40 erfarna medicinläkare lämnat för att man inte har lyssnat på hur de vill arbeta. Vi är inte ute efter att tjäna pengar, vi är ute efter att göra ett bra arbete med hög patientsäkerhet och hög produktivitet. 

Erika Ullberg, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd i Stockholm, lyfte bland annat fram vikten av att lyssna på läkarna.

– Jag tycker att man ska hoppa upp ett steg i debatten och återgå till det Heidi sa om den svenska modellen och respekten för arbetsmarknadens parter, som jag tror är mera fruktsamt än att tvinga på verksamheter beslut från politiskt håll. Vilka kan företräda läkarnas intressen bättre än Johan och Heidi? Jag tycker du ska lyssna på dem, sa hon med adress till Peter Carpelan som svarade:

– Vi fattar inte det här beslutet för sakens skull. Om man inte behöver arbeta på det här sättet, antingen för att verksamheten inte har något sådant behov eller för att det inte finns några patienter, så ska man självklart inte schemalägga och sedan sitta och stirra in i en vägg. Det handlar inte om det, och det tror jag alla förstår, sa Peter Carpelan.

Johan Styrud menade att det hänt ganska mycket sedan de lokala jour- och beredskapsavtalen sades upp och schemaläggningsfrågan först blev aktuell för snart två år sedan.

– Från början upplevde jag det som ett dekret uppifrån som bara skulle genomföras. Nu i våras började man prata om det lokala ansvaret, varpå många verksamhetschefer kom fram till att effekten kanske inte är så stor och att vi kanske bara ska fortsätta skruva – som vi brukar göra.

Han fortsatte:

– Frågan är om patienterna vinner något? De kanske i stället tappar i kontinuitet – de kanske inte får träffa läkaren som opererade dem dagen innan eftersom den läkaren är schemalagd på ett sätt så att den inte kan gå rond. Det finns många bieffekter som man måste gå igenom först. Till slut tror jag inte att man kommer att vinna så hemskt mycket på det här. 

Läs mer:

Debatt: Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm: Professionen behöver involveras mer i utformningen av vården

Debatt: Liberalerna i Stockholm: Läkares scheman ska inte detaljstyras politiskt

Stockholms läns landsting: Inget krav att schemalägga läkare

653 Stockholmsläkare tar ton mot schemaläggning

Läkare på Södersjukhuset säger upp sig efter ökad schemaläggning

Stockholms sjukhusläkare får centralt jouravtal

Upprörda känslor på frågestund om schemaläggning

Schemaläggning en stridsfråga för läkarna