I och med metoo-rörelsen i höstas lyftes frågor om jämställdhet och diskriminering på nytt och fick en stor medial genomslagskraft. Läkarnas metoo-upprop »Utan tystnadsplikt« fick 10 400 underskrifter. 

På tisdagen under Pride-veckan i Stockholm arrangerar Läkarförbundet ett seminarium om hur det är att vara vårdanställd och hbtq-person. Metoo-frågan tas då upp ur ett hbtq-perspektiv.

– I höstas var det framför allt en fråga om mäns och kvinnors relation. Och i hbtq-världen ser inte de könsrollerna lika tydliga ut. Det är därför det kan vara bra och intressant att ha ett seminarium om det från ett annat perspektiv, säger Mattias Eriksson, moderator för seminariet och politisk sekreterare i Läkarförbundet.

En fråga man kommer att diskutera är hur det kommer sig att det fortfarande finns problem med diskriminering på offentliga arbetsplatser, trots att dessa borde vara föregångare på den svenska arbetsmarknaden. 

– Vi har i 20 år pratat om trygga arbetsplatser, mångfaldsprojekt och hbtq-certifieringar. Men det är en intressant diskussion – hur ser det ut i dag? Vågar man komma ut på sin arbetsplats? Upplever man att man har samma möjligheter och förutsättningar som övrig personal?

Panelen som samtalar i seminariet utgörs av Sven Grutzmeier, ordförande i Regnbågsläkarna, Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson och Katie Collmar, AT-läkare och föreläsare på ämnet transpersoner i vården.

Seminariet hålls klockan 15.00–15.45 i Europride house, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.