– Nätbaserade vårdtjänster är ett relativt nytt område. Vi ville därför titta lite djupare på det, också för att vi ska lära oss mer, säger Jan-Erik Ingwall, inspektör på IVO avdelning Öst, till Läkartidningen.

IVO håller just nu på med ett förarbete som är tänkt att vara avslutat vid årsskiftet. I det ingår bland annat en granskning av den digitala vårdgivaren Kry. Meningen är att förarbetet ska bli en grund till en nationell tillsyn nästa år.

– Vi har identifierat tänkbara risker med nätbaserad vård. Det är viktigt att säga att det är sådant vi också tittar på hos en vanlig vårdcentral, säger Jan-Erik Ingwall och fortsätter:

– Vår uppgift är att se till att det blir patientsäkert; att det blir god, kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker och jämlik vård. Vi tittar inte på digitala vårdgivare på något annat sätt än på vilken vårdgivare som helst.

IVO ska undersöka på vilken kompetens som finns hos vårdgivaren, diagnostisering, remissförfaranden, hur identitetskontroll görs över nätet, triagering och läkemedelsförskrivning.

– Läkemedelsförskrivning är ju ett intressant område. Specifikt tittar vi på eventuell överförskrivning av antibiotika, hur man hanterar beroendeframkallande läkemedel och hur man följer upp det som vårdgivare.

Som en del av bakgrundsmaterialet använder IVO klagomål som inkommit angående nätläkare, liksom synpunkter från allmänheten via myndighetens upplysningstjänst. 

Totalt har IVO fått in omkring 20 klagomål.

– Det är inte mycket med tanke på hur många vårdkontakter som sker.

Har något resulterat i kritik från IVO?

– Något finns det, men övervägande har det inte varit några brister. Det är inget som stuckit ut i jämförelse med vanliga vårdcentraler. De brister vi funnit skulle kunna finnas vid en vanlig vårdcentral också.

IVO har även skickat ut en patientenkät som underlag till förarbetet, där myndigheten frågat vad allmänheten tycker om digital vård.

– Generellt sett är patienterna ganska nöjda. Som patient tittar man mycket på tillgängligheten. Men vi frågade också vad vi på IVO borde titta på vid en tillsyn. Och svaren tog upp samma saker som vi redan identifierat, säger Jan-Erik Ingwall.

 

Läs även:

IVO-kritik mot nätläkares undersökning

Landstingen tar upp kampen om digital vård

Så mycket kostar digital vård

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«