I årets budget minskar pengarna till utbildning. Det leder till att utbildningsplatserna för chefer i vården blir färre, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

– Det är jättetråkigt. Vi i Sveriges kvinnliga läkares förening har lyft det initiativet som en förebild för andra landsting. Då är det tråkigt att Stockholm ska pruta på den, säger föreningens ordförande Susanne Bergenbrant Glas till Läkartidningen.

– Allt förändringsarbete börjar med ledarskapet. Och där har cheferna en väldigt viktig roll. Och vi tycker att jämställdhetsarbetet måste ingå i det ordinarie verksamhetsutvecklings- och förbättringsarbetet.

Yvonne Dellmark, första vice ordförande i Stockholms läkarförening och ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, säger till Läkartidningen att man centralt har skurit ned på flera saker. Hon nämner friskvårdsarbetet i landstinget som ett annat exempel.

– Det är en illavarslande signal. Det tycker vi tyder på att man inte tar sitt fulla ansvar för att utveckla verksamheten och vara en bra arbetsgivare.

Oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S) tycker att det är fel att spara på jämställdhetsutbildning, i synnerhet efter den senaste tidens Metoo-diskussioner. Från den styrande Alliansens håll säger man att utbildningen kommer att finnas kvar i en ny form, som landstingsdirektören får bestämma utformningen av.

– Om det visar sig att det behövs mer pengar och ytterligare förändringar så kommer vi att ordna det, säger personallandstingsrådet Peter Carpelan (M) till SVT.

Stockholms läkarförenings ordförande Johan Styrud säger till Läkartidningen att han tror att besparingen kommer ha större inverkan på andra yrkesgrupper än på läkarna. Och Yvonne Dellmark menar att det krävs mer än bara utbildning för chefer. Utbildningen behöver nå andra delar av personalen också.

– Nu uttrycker jag mig lite försiktigt, men vi kan se genom medarbetarenkäten att det fortfarande finns problemområden där sådan utbildning inte är tillräcklig. Det krävs ytterligare åtgärder.

Jämställdhetsutbildningen för chefer kan handla om vårdpersonalens väl, men även patienternas. Som exempel nämner Susanne Bergenbrant Glas att man på hennes arbetsplats vid Norrtälje sjukhus tagit fram könsuppdelad statistik. Där visade det sig att män hade ett helt dygns längre vårdtid i geriatriken, jämfört med kvinnor.

– Och så började vi prata om det. Och vad händer? Jo, ett år senare så har vi ingen skillnad i vårdtider. Det handlar om att vi har ögonen på det, tittar på statistik och pratar om frågorna. Vem ska göra det om inte cheferna har en utbildning?

 

Läs även:

Läkare vill se #metoo-samarbete mellan region och universitet

Sexuella trakasserier vanligare bland medicinstudenter

Pin ska visa stöd för #utantystnadsplikt: »Den ska vara en blinkning i vardagen«

Fler stöttar uppropet #utantystnadsplikt

Debatt: #utantystnadsplikt vill se handling

1 500 manliga läkare samlas i upprop: »Tillsammans kan vi skapa förändring«

Initiativtagare till #utantystnadsplikt: »Viktigt att få med sig män«

10 400 läkare skriver under uppropet #utantystnadsplikt

Läkarstudenter vittnar om trakasserier: »Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet«

»Det är otroligt viktigt att stötta dem som faktiskt kliver fram«

Heidi Stensmyren om #metoo: »Det är viktigt att våga berätta«

Akademiska utbildar personal om våld mot kvinnor efter #metoo

Patienter samlas i upprop mot sexuella övergrepp inom vården