Förra sommaren gick debattens vågor höga efter att en barnläkare försökt återuppliva ett sent aborterat foster som stöttes ut levande i graviditetsvecka 22 – det vill säga i den vecka som riktlinjer anger att man kan överväga att försöka återuppliva för tidigt födda barn.

Det är också upprinnelsen till den Almedalsdebatt som Statens medicinsketiska råd (Smer) arrangerade under tisdagen. 

Enligt Anna Singer, professor i civilrätt med inriktning på familjerätt vid Uppsala universitet och sakkunnig i Smer, kan man juridiskt sett inte bestämma sig inför en abort att ett foster inte kommer att vara livsdugligt. Om fostret – när det väl kommer ut – visar sig vara livsdugligt måste det vara det som gäller, anser hon. 

– Den som föds och visar livstecken är ett barn och då menar jag att av det följer att man måste göra bedömningen då. Men jag vill poängtera att det måste göras en medicinsk bedömning, säger hon till Läkartidningen efter debatten och fortsätter:

 – Jag utgår från att man i nästan alla situationer gör bedömningen att det inte är meningsfullt eller till gagn för barnet att sätta in alla åtgärder man har. Men rent principiellt så måste man bedöma det när barnet väl kommer ut. Det kan ju vara så att man har felbedömt graviditetslängden.

Det är Socialstyrelsens Rättsliga råd som beviljar abort efter graviditetsvecka 18. Då ska man alltså ompröva det beviljandet när fostret eller barnet väl fötts fram?

– Nej, avbrytandet av graviditeten är ju i sin ordning. Men när barnet väl kommer ut så har det egna rättigheter, säger Anna Singer. 

Helena Kopp Kallner, facklig sekreterare i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, deltog också i debatten. Och hon håller inte med om resonemanget.

 – Vi i professionen har en lite annorlunda syn på det här än vad en del jurister har. Vi tycker att har man väl bestämt sig för att fostret inte är livsdugligt och beviljat aborten så kommer det inte att födas ett barn. Då är det en abort och då ska inte det beslutet omprövas vid framfödandet. Då är det upp till gynekologerna och barnmorskorna att se till att det inte blir ett barn. 

Hon tycker att det hela faller på sin egen orimlighet. 

– Vi har en rättslig instans som är satt att bedöma det här. Att en enda person ska komma in lite från vänster och ompröva det är inte rimligt, säger Helena Kopp Kallner.

Läkartidningen har tidigare berättat om det förslag till gemensamma riktlinjer för handläggning av sen abort som Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) och Svenska barnmorskeförbundet (SBF) har tagit fram i samråd med Svenska neonatalföreningen.

– Med den definition på livsduglighet som SFOG och SBF tagit fram, och som Svensk neonatalförening också ställt sig bakom, så har vi en säkerhetsmarginal fram till vår definition på livsduglighet om aborter utförs i vecka 21+6, säger Helena Kopp Kallner.

Läs också:

Gemensamt förslag till riktlinjer vid sen abort klart

Riktlinjer för handläggning av sen abort är på gång

Efter debatten om sena aborter: »Inte Rättsliga rådets sak att tolka abortlagen«

Läkare ska diskutera tolkning av abortlagen med Socialstyrelsen

Läkare på DN Debatt: Kvinnans rätt vid sen abort måste ges företräde

Läkares livräddande insatser för aborterade foster väcker debatt