Karin Dahlman-Wright. Foto: Erik Cronberg

Läkartidningen berättade i förra veckan att misstankar om oredlighet i forskning riktats mot Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen. Misstankarna gäller felaktigheter i en studie publicerad 1999 som Ole Petter Ottersen var medförfattare till.

Nu har ytterligare en anmälan om oredlighet i forskning riktats mot en annan person i KI:s universitetsledning, prorektor Karin Dahlman-Wright.

I ett blogginlägg bekräftar KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg att ett ärende gällande de sistnämnda oredlighetsanklagelserna har öppnats och att misstankarna ska hanteras enligt gängse ordning.

Men enligt Mikael Odenbergs bedömning vore det – även om det inte föreligger något direkt jävsförhållande – olämpligt att handlägga ärendet vid KI då rektor blir tvungen att utreda sin närmaste medarbetare.

Därför ska det aktuella oredlighetsärendet överlämnas för handläggning vid ett annat lärosäte.

»Jag har varit i kontakt med landshövding Cecilia Schelin Seidegård som är min ordförandekollega vid Göteborgs universitet och där rektor Eva Wiberg har förklarat sig vara beredd att ta över handläggningen«, skriver Mikael Odenberg i blogginlägget. 

Vad gäller anklagelserna om oredlighet riktade mot rektor Ole Petter Ottersen skriver Mikael Odenberg:

»Anmälan mot rektor kommer inte att tas upp av KI. Den artikel som ifrågasätts tillkom långt före det att Ole Petter Ottersen började arbeta på KI och den handlar om experiment huvudsakligen utförda vid Pasteur-institutet i Paris. Följaktligen kommer jag att hänvisa anmälaren dit.«

Mikael Odenberg ser båda anmälningarna som ett »tråkigt efterspel« som görs för att komma åt universitetsledningen efter att Ole Petter Ottersen i juni beslutat att fälla kirurgen Paolo Macchiarini och sex medförfattare för oredlighet i forskning.

Det beslutet gällde sex vetenskapliga artiklar rörande transplantationer av syntetiska luftstrupar, och bland de fällda medförfattarna fanns en av de fyra visselblåsarna i Macchiarini-ärendet.

Karin Dahlman-Wright avböjer via KI:s presstjänst att kommentera oredlighetsanmälan med hänvisning till att ärendet handläggs och att processen måste få ha sin gång.

Läs mer:

KI-rektor får kritik för fuskbeslut – och misstänks själv för oredlighet

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«

Paolo Macchiarini publicerar nya forskningsresultat

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar