Det var i slutet av juni som flera läkare i ett öppet brev varnade för en mycket allvarlig situation för ortopedin vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Läkarna beskrev bland annat att förutsättningarna för att erbjuda patienterna en vård av hög kvalitet försämrats och att den akuta bristen på sjuksköterskor äventyrar patientsäkerheten och arbetsmiljön.

Tidigare i veckan möttes representanter för sjukhusets ledning, styrelse och läkare för att diskutera frågan. Beskedet från styrelsen var tydligt efter mötet.

– Det är en allvarlig situation som måste lösas och den måste lösas inom sjukhusets egna ramar. Det finns inga extra personalresurser att få så vi måste omdisponera inom sjukhusets egna ramar. Det är något som det arbetas väldigt hårt med just nu och det hålls regelbundna möten, så jag litar på att det kommer att lösa sig. Det måste det göra, säger Ulla-Britt Hagström (L), styrelseordförande vid Skaraborgs sjukhus, till Skövde Nyheter.

Kristian Stjerna, processchef och ST-läkare vid ortopedkliniken i Skövde, säger till Läkartidningen att beskedet är oroande:

– Vi har inte fått några tillskott som vi vet om, och vi är ju djupt bekymrade över situationen som råder och över den situation vi riskerar att stå inför i augusti/september när uppsägningarna av sjuksköterskor träder i kraft.

– Enligt den senaste informationen jag har fått så är vi nere på ungefär fem sköterskor som är fortsatt anställda hos oss på ortopedavdelningen i september. Om det står sig kommer det att innebära att vi inte kan ha några ortopediska vårdplatser öppna efter sommaren, fortsätter Kristian Stjerna.

Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör vid Skaraborg sjukhus, uppger för Skövde Nyheter att det pågår ett intensivt arbete för att lösa situationen på ortopeden. På kort sikt handlar det om att styra om resurser. På längre sikt rör det sig bland annat om insatser för att fler sjuksköterskor ska kunna genomgå specialistutbildning.

– Vi tittar på hur vi ska styra om våra resurser och hur vi ska använda den kompetens som vi har. Vi behöver ha en plan som vi kan sätta i verket i september. Alla som är berörda är väldigt engagerade i det här. Det är ett svårt uppdrag men det är inte så att vi saknar idéer. Vi har idéer som vi nu får titta på hur vi kan verkställa, säger Jane Johansson till tidningen.

På frågan hur han ser på att omfördela resurser internt för att lösa problemen på ortopeden svarar Kristian Stjerna:

– Det kan naturligtvis hjälpa vår situation men det ger ju inget nettotillskott på sjuksköterskor på sjukhusnivå och det är inte så att sköterskorna står sysslolösa på andra avdelningar. Jag har svårt att se att de åtgärder som vi än så länge har diskuterat kommer att ha någon drastisk effekt på lång sikt.

Enligt Kristian Stjerna har han dock fått signaler om att frågan ska lyftas till en högre nivå inom Västra Götalandsregionen.

– Beskedet jag fick från mötet med sjukhustyrelsens ordförande och vice ordförande i måndags, var att de skulle ta upp frågan igen med regionens hälso- och sjukvårdsdirektör. Jag har inte fått någon återkoppling därifrån ännu, men jag har svårt att se att vi har några andra kraftfulla medel som vi kan få på plats före september än att se över lönebilden på ett eller annat sätt.

Hur går ni i läkargruppen vidare nu?

– Jag inväntar återkoppling om huruvida frågan har tagits upp med den högsta ledningen i regionen. Men om vi inte får besked därifrån måste vi naturligtvis diskutera det här på verksamhetsnivå, och även i läkargruppen, om hur vi ska agera.

Läs mer:

Läkarlarm: Ortopedin i Skövde i kris