Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.

Foto: Fotomedia/SÄS

Det är främst NU-sjukvården (Uddevalla, Dalsland, Lysekil och Strömstad) och Södra Älvsborgs sjukhus i Borås som bidrar till det höga antalet överbeläggningar. Båda ligger över 10 överbeläggningar per 100 vårdplatser. Södra Älvsborgs sjukhus ligger också mycket högt, 6,2, när det gäller utlokaliserade patienter.

Totalt sett hade Västra Götalandsregionen 7,1 överbeläggningar i april 2018, jämfört med 3,4 i april förra året.

Stängda vårdplatser anges som en av förklaringarna, och under sommaren håller runt en tredjedel av sjukhusets platser stängt. 

– Vårdplatsantalet i Västra Götalandsregionen som helhet är något lägre än förra året, och de största bekymren finns på Södra Älvsborgs sjukhus. På Sahlgrenska ser det ut att kunna vara fler vårdplatser öppna, men sammantaget kommer det att bli en tuff sommar för oss alla, säger Christina Sjöberg, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande i Läkarföreningar i väst.

Hon fortsätter:

– Förra året blev bättre än befarat, bland annat på grund av förbättrat samarbete mellan förvaltningarna. Oron är nu stor att vi får en situation som liknar den vi hade 2016.

Det är på många håll långt till politikernas budgetmål om max 90 procent beläggning på regionens sjukhus. Christina Sjöberg pekar på att det finns en samsyn mellan tjänstemän, politiker och fackliga företrädare i regionen om att det finns för få vårdplatser, »även om vi från fackligt håll tycker att större krafttag ska till«.

– Samtidigt är det svårt att rekrytera vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor. Västra Götalandsregionen är på intet sätt löneledande, säger Christina Sjöberg.

Marga Brisman, chef för enhet patientsäkerhet inom koncernstab hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen, lyfter fram det goda samarbetet i regionen där sjukhusen kan stötta varandra.

– Vi har flera olika strategier, exempelvis en trappa för vårdplatskoordinering, och varje förvaltning har tagit fram en rutin för hur man hanterar situationen när det uppstår brist på vårdplatser. Men sommaren är alltid ett frågetecken. 

Hon betonar att det underliggande problemet – brist på framför allt specialistsjuksköterskor – inte är någon »quick fix«. På kort sikt har man flyttat semestrar, och rekryteringen för sommarbemanning började redan före jul. OB-ersättningen nattetid har dubblats sedan september förra året. 

– Vi har också ett långsiktigt arbete för att bli en bättre arbetsgivare, med karriärstege för sjuksköterskor och olika former av betald vidareutbildning, säger Marga Brisman.

Läs även: 

Sörmlands läkarförening: »Vi upplevde en framtidstro«

 SKL: Det kommer att vara så här under många år