– Om man inte kan täcka upp den brist på bemanning som vi har så ser vi ingen annan möjlighet än att bara ha en jourlinje i Örebro. Det innebär att förlossningen i Karlskoga måste stänga på obestämd tid, säger René Bangshöj, överläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro till Läkartidningen.

Sedan 2016 utgör kvinnoklinikerna vid Karlskoga lasarett och Universitetssjukhuset Örebro en enda klinik; kvinnokliniken i Region Örebro län.

Förlossningsenheter finns både i Örebro och Karlskoga. Men under sommaren har jourlinjen, och därmed förlossningen, i Karlskoga stängt, eftersom man bara klarar att bemanna en jourlinje – det vill säga jourlinjen i Örebro. 

Redan i maj skrev nio läkare på kvinnokliniken i Örebro till regionen och föreslog att den lösningen – av patientsäkerhets- och arbetsmiljöskäl – ska fortsätta efter sommaren. Och nu lyfter alltså 34 läkare i Örebro frågan på nytt i en debattartikel i Nerikes Allehanda. Ingen läkare i Karlskoga har dock ställt sig bakom artikeln.

– Efter vår skrivelse blev vi inbjudna till regionledningen för att diskutera den. Men vi fick inte riktigt det gensvar som vi tyckte var rimligt. De håller fast vid att vi ska ha två förlossningsenheter i regionen. Men någonstans måste politikerna tydliggöra hur vi i så fall ska lösa det, säger René Bangshöj.

René Bangshöj konstaterar att det i flera år varit svårt att rekrytera specialistläkare till kvinnosjukvården. Nu har situationen förvärrats ytterligare i och med att ytterligare tre fasta specialistläkare sagt upp sig, samtliga i Karlskoga.

– Om vi inte får en tilläggsbemanning så innebär det att vi läkare måste gå fler jourer. Nu söker regionen hyrläkare, men det är en dyr, otillräcklig och på sikt ohållbar lösning, säger René Bangshöj.

Han påpekar också att en färsk riskanalys visar att kvinnokliniken i Region Örebro län – om man håller fast vid två sjukhusbundna jourlinjer och inte får tillskott av specialistläkare – kommer att behöva prioritera bort delar av sin verksamhet redan i höst. 

I debattartikeln i Nerikes Allehanda skriver han och hans kollegor att de är starkt oroade eftersom de ser framför sig en nedåtgående spiral för både verksamhet och arbetsmiljö. 

– Man kommer ju att prioritera jourverksamhet, förlossningsverksamhet och cancerverksamhet. Det blir alla icke cancersjukdomar som man kommer att begränsa omhändertagandet av, säger René Bangshöj.

Han ser dessutom en risk att kliniken kan tvingas dra ned på sin forskning samt få problem att utbilda läkarstudenter och på sikt även ST-läkare.