Sofia Rydgren Stale. Foto: Rickard L Eriksson

Riktlinjerna och handlingsplanerna mot sexuella trakasserier och övergrepp behöver tydliggöras och synliggöras, skriver författarna till en debattartikel i Nerikes Allehanda. Det gäller inte minst för att studenterna ska veta vad som gäller och vart de kan vända sig, vilket framkom under ett möte som nyligen hölls mellan Läkarförbundet, Örebro läns läkarförening och den medicinska fakultetsledningen vid Örebro universitet.

– Det blev rätt tydligt under mötet att de kanske inte är så kända för studenterna som man hade önskat. Vi var alla överens om att det är viktigt att fortsätta arbeta med frågan så att »metoo« inte faller bort, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

Artikelförfattarna Sofia Rydgren Stale, Paula Wallmon, ordförande i Örebro läns läkarförening, samt Christine Chidiac, ledamot i Läkarförbundet student Örebro, menar att Region Örebro län och Örebro universitet behöver samarbeta och upprätta gemensamma riktlinjer som är anpassade för läkarstudenter. »Det är viktigt när man är i början av sin karriär, då man är extra utsatt, att veta hur man gör för att bidra till att dåliga mönster bryts«, skriver de i debattartikeln.

– Man gör som student rätt så långa placeringar där man rör sig i hälso- och sjukvårdens miljö, säger Sofia Rydgren Stale.

– Samtidigt är de inte anställda och ibland är rutiner och riktlinjer utformade som att man ska vända sig till sin närmaste chef. Men man har inte riktigt någon närmaste chef när man är på en verksamhetsförlagd placering. Man måste tydliggöra hur man går till väga när en incident sker.

I november i fjol skrev 10 400 läkare på uppropet »Utan tystnadsplikt«, en del av Me too-rörelsen som samlade aktiva i en rad professioner mot sexuella trakasserier. Sedan dess ser författarna till debattartikeln en viss positiv trend. 

Men artikelförfattarna skriver att det behövs en ökad medvetenhet hos chefer och andra ledare i vården. Handlings- och utbildningsplanerna behöver bli konkreta för att skapa en systematik i arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp.

Hur skulle du beskriva att kunskapen bland chefer och ledare ser ut i dag?

– Den varierar nog rätt mycket över landet. En del chefer är insatta. Sedan tror jag att det fortfarande finns chefer som inte har detta som sin högst prioriterade fråga och inte ser eller upplever att det finns problem på deras arbetsplats. Man kan behöva titta djupare på det och inte bara svara på reflex att det inte finns några bekymmer, säger Sofia Rydgren Stale.

 

Läs också:

Sexuella trakasserier vanligare bland medicinstudenter

Pin ska visa stöd för #utantystnadsplikt: »Den ska vara en blinkning i vardagen«

Fler stöttar uppropet #utantystnadsplikt

Debatt: #utantystnadsplikt vill se handling

1 500 manliga läkare samlas i upprop: »Tillsammans kan vi skapa förändring«

Initiativtagare till #utantystnadsplikt: »Viktigt att få med sig män«

10 400 läkare skriver under uppropet #utantystnadsplikt

Läkarstudenter vittnar om trakasserier: »Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet«

»Det är otroligt viktigt att stötta dem som faktiskt kliver fram«

Heidi Stensmyren om #metoo: »Det är viktigt att våga berätta«

Akademiska utbildar personal om våld mot kvinnor efter #metoo

Patienter samlas i upprop mot sexuella övergrepp inom vården