I en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag med rubriken Med vårdplatsbristen följer ödesdigra konsekvenser beskriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren de patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljöproblem som bristen på vårdplatser leder till.

Det krävs en rad förändringar för att komma till rätta med situationen, enligt Heidi Stensmyren. I korthet:

  • En personalpolitik och en arbetsmiljö som gör att personalen »inte flyr sjukhusen«.
  • Vårdplatsdimensionering baserad på vårdbehov.
  • En nationell primärvårdsreform.
  • Tydligt medicinskt ansvar på chefsnivå och större professionellt inflytande.

Heidi Stensmyren hänvisar också till förbundets senaste arbetsmiljöenkät, som Läkartidningen berättade om i maj.