Personen befann sig på akutmottagningen vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset 6 och 7 juli, skriver sjukhuset på sin webbplats. Stockholms läns landsting uppger också att personen även har befunnit sig på två öppenvårdsmottagningar.

Nu har en rutinmässig smittspårning tillsammans med Smittskydd Stockholm inletts. De som utsatts för smittan erbjuds behandling, exempelvis med förebyggande vaccination eller immunglobulin.

Även i april i år upptäcktes ett fall av mässling på Södersjukhuset. Månaden därpå konstaterades ett fall på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

I december uppdagades det första av flera fall av mässling vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Totalt kom utbrottet i Västra Götaland att omfatta 30-talet personer.

 

Läs även:

Nya mässlingsfall bekräftade i Stockholm och Borås

Mässling upptäckt på Södersjukhuset

Virolog om mässlingsutbrottet: »De unga förstår nog inte«

Västra Götaland erbjuder gratis mässlingsvaccinering

Sahlgrenska universitetssjukhuset avråder från onödiga sjukhusbesök

Finsk vårdpersonal måste vaccineras

Ovaccinerade kan nekas jobb i sjukvården

Sahlgrenska undersöker anställdas immunitet efter mässlingsutbrottet