Jämfört med höstterminen 2017 har antalet förstahandssökande till landets läkarutbildningar minskat något till höstterminen i 2018 – från 6 469 i fjol till 6 316 i år.

Däremot har något fler blivit antagna till läkarprogrammen. Till årets hösttermin antogs 1 290, vilket kan jämföras med 1 206 för höstterminen 2017.

Totalt har antalet antagna i första urvalet till höstens högskoleutbildningar ökat med 2,2 procent från 269 300 i fjol till 275 200 för årets hösttermin.

Statistiken från UHR, som presenterades i samband med det första urvalet till höstterminen 2018, finns att ta del av här.

Läs också:

Regeringen föreslår att BT införs från år 2020

Färre läkarstudenter utomlands – men fler i Sverige

Läkarutbildningen byggs ut – 440 nya platser fram till 2023