Uppdraget innebär att Socialstyrelsen tillsammans med berörda aktörer ska ta fram en nationell handlingsplan på patientsäkerhetsområdet och att myndigheten ska stödja insatser och implementering i hälso- och sjukvården.

Syftet med handlingsplanen ska enligt regeringen vara att utveckla och samordna arbetet med patientsäkerhet.

– Som patient ska du kunna känna dig trygg och säker när du vårdas i Sverige. Regeringen har under mandatperioden genomfört en rad insatser för att stärka patientsäkerheten och det är ett arbete som vi nu växlar upp ytterligare, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet konstateras att cirka 110 000 patienter varje år får vårdskador, och att omkring 50 000 patienter drabbas av en vårdskada som medför förlängd sjukhusvistelse.

Tanken är att handlingsplanen ska kunna användas av landsting, regioner och kommuner för att genom regionala handlingsplaner ta fram principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.

Socialstyrelsens uppdrag ska slutredovisas den 31 december 2019, och för att genomföra uppdraget får myndigheten använda två miljoner kronor under 2018.

Läs också:

SKL: Andelen mindre allvarliga skador i vården ökar

Kompetensbrist ger fler vårdskador

Fler anmälningar om skador i vården – men ökningen är blygsam

Patientsäkerhet: »Jag är förvånad att vi inte lyckas lära oss mer«