Det råder ett pressat läge för neonatalvården i Stockholm under sommaren. Enligt P4 Stockholm är var femte neonatalvårdplats stängd på grund av personalbrist.

Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting, bekräftar för P4 Stockholm att situationen är ansträngd och säger att hon ser allvarligt på läget.

– Har vi inte förmågan att kunna vårda de här barnen så är det naturligtvis en patientsäkerhetsrisk, men vi har en god framförhållning, långsiktig planering och här vet vi att personalen gör sitt absolut yttersta för att kunna klara av uppdraget och klara av kapaciteten, säger hon.

Enligt Ella Bohlin kan transporterna mellan Stockholmssjukhusens neonatalavdelningar öka, men att blivande föräldrar inte behöver vara oroliga.

– Vi har en beredskap och enhetschefen har rapporterat till landstinget att läget är ansträngt men under kontroll. De har fullt fokus på att klara uppdraget, och har till och med kunnat ta emot patienter från andra delar av landet, fortsätter hon.

Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, oroas över situationen.

– Risken är ju att patienter som skulle behöva ha neonatalvård inte får det, eller att man får lämna lite för tidigt. Det finns ju bara ett visst antal platser, och kommer det en till som behöver ha den här typen av vård, då åker ju en patient ut, säger han till radiokanalen.

Förra året rapporterade Läkartidningen om den ansträngda situationen under sommarmånaderna för neonatalvården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. På grund av det tuffa personalläget tvingades sjukhuset dra ner på antalet neonatalvårdplatser, varför två vårdplatser hyrdes på sjukhus i Åbo, Finland, för att klara vårdbehovet. Totalt fyra patienter skickades dit för vård.

Men trots att neonatalvårdplatserna i Uppsala är lika få i år har Akademiska sjukhuset valt att inte hyra några platser i Finland i sommar. Det rapporterade P4 Uppland i april.

Anledningen till beslutet uppges bland annat vara att sjukhusledningen kommit fram till att det vore för dyrt att behålla modellen med vårdplatser i Finland.

Läs mer:

Neonatalvården i Uppsala: Färre vårdplatser i sommar – men bättre arbetsmiljö

Akademiska sjukhuset köper neonatalvårdplatser i Finland

Uppsalapatienter flögs till Åbo för vård