Arvid Carlsson mottog Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2000. Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

Arvid Carlsson, född i Uppsala 1923, avled fredagen den 29 juni 2018 i Göteborg. Han var farmakolog och professor emeritus vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

– Sahlgrenska akademin saknar både en mycket god vän och medarbetare, men också en enastående forskare. Arvid Carlsson är upphovsman till flera stora upptäckter som lett till dramatiska förbättringar av livskvaliteten för miljontals patienter med neurologiska och psykiatriska sjukdomar, säger Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin i ett uttalande.

Arvid Carlsson tilldelades år 2000 Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillsammans med de två amerikanska forskarna Paul Greengard och Eric Kandel. Enligt motiveringen hade pristagarna »gjort banbrytande upptäckter rörande en betydelsefull form av signalöverföring mellan olika nervceller, s k långsam synaptisk transmission. Dessa upptäckter har varit avgörande för förståelsen av hjärnans normala funktioner och hur störningar av denna signalöverföring kan orsaka neurologiska och psykiska sjukdomar. Det har i sin tur lett till utveckling av nya läkemedel«, skrev Nobelförsamlingen i ett pressmeddelande vid tiden för tillkännagivandet.

Det som Arvid Carlsson främst belönades för var hans upptäckter kring dopaminets betydelse för kontrollen av kroppens rörelser. Hans rön ledde vidare till insikten att Parkinsons sjukdom orsakas av dopaminbrist i vissa delar av hjärnan, vilket i sin tur banade väg för effektiva läkemedel mot sjukdomen.

– Vad du än väljer för funktion i hjärnan så har dopamin ett finger med i spelet, i allting. Dopamin finns med som en väldigt viktig finjusterare, och kanske allra viktigast i belöningssystemet, sa Arvid Carlsson själv i en podcast från Sahlgrenska akademin som sändes 2015.

Arvid Carlsson och hans medarbetare låg även bakom insikten att en selektiv förstärkning av signalämnet serotonin kan användas för att behandla depressioner.

– Det är väldigt hedrande för oss på Göteborgs universitet att ha haft en så framgångsrik forskare och medarbetare som Arvid Carlsson. Han har gjort en fantastisk insats för vetenskapen och i sin gärning inspirerat studenter och forskarsamhället i både Sverige och världen, kommenterar Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg Nobelpristagarens bortgång.

Arvid Carlsson blev 95 år.