Emma Spak. Foto: Rickard L. Eriksson

Från första juli kommer Läkemedelsverkets generaldirektör att rapportera till en styrelse och inte direkt till regeringen, vilket tidigare har varit fallet. Beslutet att göra Läkemedelsverket till en styrelsemyndighet togs av regeringen för att tillgodose ett behov av en styrelse med olika bakgrund och kompetenser. Andra anledningar är att myndigheten har ett stort finansiellt ansvar och affärsliknande verksamheter.

En av styrelsemedlemmarna är Emma Spak, tidigare ordförande i Sveriges yngre läkares förening samt ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse och numer samordnare för nära vård på Sveriges Kommuner och landsting.

– Det är ett jättespännande uppdrag. Läkemedelsfrågorna är på många sätt viktiga för hälso- och sjukvården, säger Emma Spak till Läkartidningen.

I augusti har styrelsen sitt första möte. Medlemmarna är valda för att representera lite olika områden, såsom revision och livsvetenskaper.

Kan du säga något om ditt område där du kan bidra?

– Jag är ju kliniskt verksam läkare. Och jag har jobbat en hel del med läkemedelsfrågor utifrån ett förskrivarperspektiv inom Läkarförbundet, svarar Emma Spak.

Ordförande i Läkemedelsverkets styrelse är Nils Gunnar Billinger, tidigare generaldirektör för Luftfartsstyrelsen och Post- och telestyrelsen.

Övriga medlemmar i styrelsen är:

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten
Björn Eriksson, förvaltningschef vid Skånes universitetssjukhus
Per Johansson, myndighetschef Revisorsinspektionen
Catarina Andersson Forsman, generaldirektör för Läkemedelsverket