Förra säsongens influensa slog ovanligt hårt. Under de 21 veckor som influensaepidemin pågick – från vecka 49 2017 till vecka 17 2018, med kulmen vecka 7 2018 – rapporterades enligt Folkhälsomyndighetens sammanfattande rapport 20 686 laboratorieverifierade influensafall. Detta kan jämföras med 13 069 fall säsongen 2016/2017, vilket då var den högsta siffran under den senaste femårsperioden.

Den stora ökningen tros delvis kunna förklaras av snabbare och mer tillgänglig diagnostik, men enligt Sveriges Radio var ett skäl också att den virusstam som dominerade utbrottet – influensa B/Yamagata – inte ingick i det trivalenta vaccin som landstingen tillhandahöll.

– Det är troligt att det hade haft ännu bättre skyddseffekt om den stammen hade ingått, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare i Landstinget i Värmland, till Sveriges Radio.

Inför den kommande säsongen har en majoritet av landstingen därför upphandlat ett fyrvalent vaccin, där influensa B/Yamagata ingår. Landstinget i Värmland, Region Örebro län och Landstinget Sörmland är dock bundna av redan tecknade avtal, varför invånarna där får nöja sig med det trivalenta vaccinet även i år.

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport var vaccinationseffekten för influensa B trots allt måttlig, det vill säga inom spannet 36–54 procent, vilket tyder på att den influensa B-stam som ingick i vaccinet – B/Victoria – gav ett korsskydd mot B/Yamagata.

Mia Brytting, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, efterlyser ändå en nationell upphandling av vaccin för att erbjuda alla invånare ett jämlikt influensaskydd. 

– Då kan vi troligtvis även pressa priserna, säger hon till Sveriges Radio.

Ett förslag om ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper och äldre ligger sedan några år på regeringens bord. Om eller när ett sådant kan bli verklighet är enligt Sveriges Radio oklart.