Som Läkartidningen tidigare berättat har ortopedverksamheten vid sjukhuset i Ängelholm återgått till offentlig regi från den privata vårdgivaren Aleris. En tid därefter kom Aleris dock med beskedet att företaget behåller sin privata ortopedi eftersom det trots allt fortfarande finns ett tillgänglighetsavtal med regionen för att upprätthålla vårdgarantin. Det betyder att om regionen inte kan ge patienterna vård inom garantins ramar, kan Aleris bistå regionen.

Men Region Skåne menar att den offentliga verksamheten har fått överta flera gånger fler patienter än vad som tidigare meddelats. Och Region Skåne misstänker att Aleris kan ha gjort det medvetet för att få fler vårdgarantipatienter.

»Förtroendet för Aleris AB känns osäkert då en känsla infinner sig att det finns incitament för Aleris AB att tillse att det då avtalet upphörde skulle finnas en stor mängd vårdgarantipatienter för att gagna det vårdgarantiavtal som Aleris AB har med Region Skåne«, skriver regionen i ett brev till den privata vårdgivaren.

Region Skåne menar att parterna kommit överens om att 300–400 återbesökspatienter, plus några väntande, skulle överföras till regionens regi – men att det i själva verket kom att handla om 1 600. Därtill skriver regionen i sitt brev till Aleris att företaget bland annat brustit i informationen till patienterna.

– Det är mycket administration som måste fungera. Så det är inte konstigt att allt inte är känt från början, säger Carl-Fredrik Carlson, verksamhetschef för ortopedin i förvaltning Sund, till Läkartidningen.

– Sedan är nästa diskussion om Aleris visste om detta och medvetet försökt luras. Det är omöjligt att föra i bevis och det ger jag mig inte in på. Det får våra avtalsförvaltare diskutera med Aleris. 

Aleris svarar Region Skåne i ett annat brev att det är »mycket allvarliga anklagelser som naturligtvis helt saknar grund«. Företaget skriver vidare att siffran »inte finns i verkligheten« och att regionen kan ha blandat ihop antalet överlämnade patienter med så många återbesök som Aleris i Ängelholm tidigare har haft på ett år, vilket är omkring 1 600.

Däremot har Aleris lämnat över omkring 1 100 patienter, en siffra företaget tycker är helt rimlig och något regionen »borde ha kännedom om«. Företaget motsätter sig också att patienterna inte fått korrekt information.

– Ord står mot ord om hur man ska uppfatta rapporteringen före övertagandet. Att vi har väldigt många vårdåtaganden från Aleris, det är det ingen tvekan om. Vi fick ta över många, både remisspatienter, operationspatienter och återbesökspatienter, säger Carl-Fredrik Carlson.

Han säger också att man i Ängelholm, trots det stora antalet patienter, i princip inte har någon kö till diskbråcksoperationer och att man sedan övertagandet kortat vårdtiden för ryggkirurgi samt knä- och höftplastik.

 

Läs även:

Ortopeder blir kvar i Ängelholm – på privat klinik

Oklar framtid för ortopedin i Ängelholm