Från vänster: Christina Tallberg, ordförande PRO, Moderaternas sjukvårdspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönwall, socialminister Annika Strandhäll (S) och Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Foto: Jesper Cederberg

– Vi måste från politikens sida vara beslutspotenta och ta tag i det här, sa Camilla Waltersson Grönwall (M) vid Sveriges läkarförbunds seminarium om en nationell reform för nära vård, som hölls under tisdagsförmiddagen under Almedalsveckan.

Det handlade mycket om förslagen från regeringens utredare Anna Nergårdh om framtiden för den nära vården, som Läkartidningen tidigare berättat om. En fast läkarkontakt ska vara möjlig, och Anna Nergårdh föreslår att Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för hur många det går att vara fast läkare för. Hon vill att möjligheten att införa listningstak utreds vidare.

Hur ett listningstak ska se ut är dock både Camilla Waltersson Grönwall och Annika Strandhäll (S) försiktiga med att kommentera.

– Det är viktigt att listning sker mot läkare. Däremot är vi försiktiga med antalet, sa Camilla Waltersson Grönwall och påpekade att läkare på olika orter i landet kan ha helt olika förutsättningar.

– Men det är viktigt att sätta gränser så att läkare inte får ett omänskligt uppdrag.

Annika Strandhäll höll i princip med.

– Ja, vi ska ha en ökad möjlighet att lista mot specifika läkare. Däremot, med läget som är i dag, ser vi med oro på sjukskrivningarna bland unga läkare. 

– Utan att använda ordet »tak« behöver vi hitta en form för att göra det vettigt, fortsatte Annika Strandhäll, och framhöll att multisjuka äldre och personer med kronisk sjukdom borde vara de första att få tillgång till fasta läkare.

I panelen fanns också Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, som framhöll att professionen och patienterna måste få se konkreta förslag nu när politikerna verkar vara överens om vad som behöver göras. Nu måste man få reda på »hur« det ska göras också.

Där fick hon inte några väldigt konkreta svar. Socialdemokraternas och Moderaternas representanter lyfte mest generella blockskillnader, såsom synen på skatter.

En stärkt primärvård är också ett krav från Pensionärernas riksorganisation, PRO, som representerades på seminariet och vars medlemmar kan spela stor roll i det kommande riksdagsvalet.

– Det finns ett större behov av primärvård i dag. I det skick som pensionärer tidigare skickades till sjukhuset, skickas de i dag hem, sa Christina Tallberg, ordförande i PRO.