– Det saknas fortfarande tillräcklig kunskap för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor. Beslutet ska bidra till att höja kunskapsnivån så att färre kvinnor skadas i samband med förlossningen, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Tanken är att SBU ska göra en prioritering av de kunskapsluckor som identifierats i bland annat rapporterna Analsfinkterskador vid förlossning och Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning.

Enligt regeringen ska detta bland annat utgöra underlag för forskning på området.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 april 2019. För uppdragets genomförande får SBU använda 1,5 miljoner kronor under 2018.