Ett av Moderaternas vallöften i Stockholm är en säkerhetsutbildning för vårdpersonal. Det är något som Sjukhusläkarna Stockholms ordförande Andreas Fischer välkomnar. 

– I Sjukhusläkarna har vi drivit frågan med utbildning i tio års tid. Det är många andra branscher som har som standard. Till exempel byggbolagen har hot- och våldsutbildning, säger han till Läkartidningen.

Men han tror också att det kan behövas ytterligare åtgärder. Han utesluter inte att det behövs ordningsvakter (som har större befogenheter än väktare) om fem, tio års tid.

– När folk helt obehindrat för in knivar på akuten måste vi ha ordningsvakter som kan vara beväpnade. De kan få tillfälligt förordnande att bära vapen. 

För att kontrollera vilka personer som kommer in på sjukhusen behövs en annan struktur med skalskydd och inpasseringskontroller än den man har i dag, åtminstone i mer hotfulla situatoner, menar han.

Förra året gjorde Läkarförbundet en enkät bland sina medlemmar om bland annat hot och våld. En av fyra svarande uppgav att de utsatts för våld eller hot. Dock svarade endast 782 personer och svarsfrekvensen har inte uppgetts. I en ny undersökning, som skickats ut till 10 000 läkare, uppger var tredje av de 2 500 som svarat på enkäten att de utsatts för hot eller våld.

– Om inte det här tas upp till diskussion här och nu, då kommer det smälla någonstans, om jag uttrycker det lite schablonmässigt, säger Andreas Fischer. 

Tisdag 3 juli, under Almedalsveckan, arrangerar Sjukhusläkarna ett seminarium om hot och våld på sjukhusen.

 

Läs även:

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«

När ska man anmäla hot och våld?

Journal via nätet ökade rädslan på akuten

Hoppfullt efter möte om hot och våld i akutsjukvården

SLF vill se åtgärder mot hot och våld