Det finns ett stort intresse bland regioner och landsting för medicinsk-etiska frågor. Men det finns också en vilsenhet och stora skillnader i hur dessa frågor hanteras i olika delar av landet. Det menar Kjell Asplund, ordförande i Smer, som därför ser ett behov av en nationell stödfunktion.

– Det är så olika från landsting till landsting och sjukhus till sjukhus, hur man tar sig an etikfrågor. Det finns landsting som inte har någon verksamhet på central nivå, och det finns de som har organiserat det väl, säger Kjell Asplund. 

– Nästan alla som sysslar med etikfrågor ute i vården tycker att det finns ett behov av utbildning och att det borde finnas ett centralt stöd för detta. Etikintresserade har också träffats i stort sett varje år, men det har byggt på några enstaka eldsjälar.

Kjell Asplund tycker att det vore lämpligt om det fanns en samordnande funktion på SKL som kan involvera årliga träffar med det nätverk som ändå finns. Det skulle kunna bli den främsta funktionen för en sådan funktion. 

Smer och SKL har träffats och diskuterat ett samordnat stöd. Smer har också skickat en skrivelse till SKL med en mer preciserad förfrågan om se över möjligheterna till en samordnande funktion för etikfrågor. 

 

Läs även:

Smer efterlyser utredning om lagstiftningen kring genteknik

Smer påminner om etiska aspekter vid medicinska åldersbedömningar