Bemanningen under högsommarveckorna, med stängda vårdplatser och överbeläggningar som följd, är ett återkommande problem för hälso- och sjukvården. Samtidigt söker sig många patienter just nu till akutmottagningarna – vilket har skapat en ansträngd situation i bland annat Stockholms läns landsting.

I ett pressmeddelande bekräftar landstingets chefläkare Johan Bratt att antalet öppna vårdplatser vid akutsjukhusen är under det önskade och att främst Danderyds sjukhus befinner sig i ett pressat läge.

– Genom tillfällig omstyrning av en del ambulanser med start från måndag morgon till onsdag eftermiddag från Danderyds sjukhus till intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset Solna underlättar vi för Danderyd, säger Johan Bratt.

Intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset öppnade 1 maj och ska enligt uppdraget enbart ta emot de allra svårast sjuka patienterna. Under våren har rapporter kommit om en i det närmaste tom akutmottagning där läkare mer eller mindre går sysslolösa.

Nu breddas alltså uppdraget tillfälligt för att ge lite andrum åt övriga sjukhus i Stockholmsområdet.

Jämfört med förra sommaren är besöken på akutmottagningarna totalt sett färre, men i gengäld är andelen sjukare patienter högre. Samtidigt ökar besöken på närakuter och husläkarjourer.

Under helgen utfärdade SMHI en klass 2-varning för östra Svealand på grund av extrem värme. I Läkartidningen efterlyste Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, redan i fredags bättre beredskap inom bland annat hälso- och sjukvården för att hantera värmeböljor.

På Södersjukhuset i Stockholm räknar akutmottagningens chef Urban Säfwenberg med att man de närmaste dagarna kommer att få ta hand om fler patienter än vanligt som drabbats av uttorkning och värmeslag.

– Det blir oftast ingen masseffekt. Det vi kan se är att äldre människor som har andra sjukdomar får mer besvär med dem, säger han till Sveriges Radio.

Ett ökat antal förlossningar gör att även förlossningsklinikerna tvingats ta mer hjälp av varandra. Detta till trots har nästan nio av tio förlossningar i länet kunnat ske vid valt sjukhus, uppger Stockholms läns landsting.

Läs mer:

Värmeböljan ett problem för vården

Läkarföreningen anmäler Karolinskas intensivakut

Läkare på akuten varnar för strömavhopp från Karolinska

Läkare: Backa bandet för Karolinskas intensivakut

Nästan tomt på Karolinskas intensivakut – läkare sysslolösa

Planeringen för intensivakuten vid NKS

Intensivakutens kirurger ska rotera på andra sjukhus

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning