Vårdplatsbristen inom rättspsykiatrin i Stockholm har aldrig tidigare varit så stor som nu. Det rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

– Här på kliniken i Stockholm är det väldigt fullt. Det har blivit tydligare de senaste två åren och det är först nu vi förstår att det är en trend som inte är tillfällig, säger Ola Broström, chefsöverläkare och tillförordnad verksamhetschef för området rättspsykiatri vård Stockholm, till SVT.

Ett problem med att patienter på grund av platsbrist placeras i andra städer är enligt SVT att det kan påverka utskrivningstiden.

Ola Broström pekar på flera anledningar till de överfulla rättspsykiatriska klinikerna.

– Det är fler som döms till rättspsykiatrisk vård, patienten har en mer komplex missbruksproblematik och psykosociala problem. Sen är det fler patienter som inte har hemvist i Sverige vilket gör att utskrivningen tar längre tid.

Nu efterlyser han fler vårdplatser.

– På kort sikt handlar det om att hjälpas åt och placera patienterna på olika ställen. På lång sikt behöver man förstås skapa fler vårdplatser, säger Ola Broström till SVT Nyheter.